קטלוג מוצרים

צנרת PVC

צנרת עוגנים

צנרת כפיף

צנרת ניקוזים

צנרת מגנום

אביזרי חיבור ואיטום 

צנרת מחורצת

צנרת שרשורי לחשמל

צנרת חיכוך מופחת

צנרת שיחול מתעל

צנרת ניקוז רכבת ישראל

אליהו תעשיות פלסטיק

04-6261832